Политика за поверителност на BRITA GmbH

В настоящата политика за поверителност, BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Германия („ние“, „нас“, „BRITA GmbH“) желае да Ви уведоми за начина, по който обработваме Вашите лични данни, когато посещавате нашите уебсайтове. 

1. Какви лични данни събираме от вас?

Лични данни са всякаква информация за конкретно или подлежащо на идентификация физическо лице, които ни съобщавате и които са създадени или събрани от нас. Това включва:

Данни, свързани със съдържанието: Ако се свързвате с нас със запитване по имейл, данните, предоставени от вас, и данните, свързани с вас, както и наличната информация за вас, ще бъдат обработени. Ако вашето запитване е направено по имейл, телефон или факс директно към компания-партньор, която сме посочили като Дистрибутор в раздел „Връзка с нас“, вашата информация ще се обработва от този партньор и той ще носи отговорност за това.

Данни от регистъра на сървър: Когато използвате нашите уебсайтове, данните (като дата и час на вашето посещение, посетени страници и заявени файлове с данни, тип и версия на уеб браузъра, който използвате, тип и операционна система на крайното устройство, което използвате, както и Вашия IP адрес) временно се записват във файл протокол.

Данни за използването: Извършваме анонимизирано или псевдоанонимизирано профилиране за начина, по който използвате нашия уебсайт, като това става посредством „бисквитки“ или програми за уеб анализ, предназначени за проследяване на начина на използване на нашия уебсайт.

2. С каква цел, на какво правно основание и за каква продължителност обработваме вашите лични данни?

2.1. Вашите запитвания

Когато се свързвате с нас със запитване по имейл, обработваме предоставените от вас данни, за да отговорим на вашето запитване и, когато използвате формуляра за контакт онлайн, IP адреса и датата/часа на запитването за предотвратяване на неправомерно използване на формуляра за контакт.

Правното основание за обработване е нашият легитимен интерес според чл. 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД, за да ви осигурим описаната по-горе услуга, „Запитвания.“ Ако целта на вашето запитване е започване или обработване на договор (включително отдел за обслужване на клиенти и гаранции), допълнителното правно основание за обработване е чл. 6, параграф 1, буква (б) от ОРЗД.

Можете да възразите срещу обработването на вашите данни въз основа на чл. 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД. Ако покажем убедителни законови основания за обработването, е възможно да продължим да го извършваме. В този случай, това може да е необходимо конкретно с оглед на това да бъдем в състояние да докажем наличието на предишна комуникация и запитвания от вас. При липса на такива убедителни законови основания, ще прекратим комуникацията с вас и ще изтрием всички събрани вече данни.

Тези данни се изтриват при приключване на комуникацията ни с вас, т.е. съответните факти са изяснени и вече не съществува легитимен интерес за съхраняване на данните, или вече не сме задължени от закона да ги съхраняваме.

2.2 За да ви осигурим възможност да използвате уебсайта и да ви подсигуряваме услуги

Обработването на данните в регистъра на сървъра е необходимо за осигуряване на работата на уебсайтовете и техническата възможност за изпълнение на услугите, както и впоследствие за осигуряване на системната сигурност.

Правното основание за обработване е нашият легитимен интерес за осигуряване на уебсайта с нашите услуги (чл. 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД). Обработването е абсолютно необходимо за осигуряване на техническата възможност за използване на уебсайта и впоследствие, на системната сигурност; следователно не се прилага право на възражение.

Тези данни се изтриват след не повече от 30 дни.

Данните в регистъра на сървъра впоследствие се анализират на анонимна основа, където е необходимо за статистически цели и за подобряване на качеството на нашето присъствие в Интернет. Данните в регистъра на сървъра не са свързани по никакъв начин с вашите лични данни или с други източници на лични данни.

3. Споделяне на данните

3.1 Споделяне на данни с компании, обработващи данни

Понякога, при спазване на законовите изисквания използваме доставчици на услуги, които обработват данни на основата на възложение, т.е. въз основа на договор от наше име, според нашите указания и под наш контрол.

По-конкретно, компаниите, обработващи данни са:

доставчици на техническа услуга, които използваме за осигуряване на уебсайта, напр. доставчици на услуга за софтуерна поддръжка, операции, свързани с център за данни и хостване;
доставчици на техническа услуга, които използваме за осигуряване на функции, напр. технически важни „бисквитки“;
В такива случаи отговорността за обработването на данни остава наша; споделянето на лични данни и обработването им от свързаните с нас компании – обработчици на данни, се базира на съответното правно основание, което ни позволява да обработваме данни. Отделно правно основание не се изисква.

3.2 Прехвърляне на данни към местни компании за продажби

Понякога също така споделяме вашите данни с трети страни, т.е. контрагенти, с които сътрудничим не на основата на възложение за обработка на данни. Контрагентите от такъв характер изпълняват своите услуги на тяхна собствена отговорност; обработването на вашите данни от контрагенти се регулира единствено от тяхната политика за поверителност.

Когато ни изпращате запитване, е възможно да прехвърлим вашите данни за контакт на дистрибутор, назначен да продава нашите продукти от наше име, ако той е по-способен да ви помогне по вашите въпроси според актуалните обстоятелства (напр. познаване на езика). Правното основание за прехвърлянето на данни е нашият легитимен интерес да предложим възможно най-ефикасен процес на продажби в полза на клиента, чл. 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД.

4. Бисквитки и уеб анализ

Повечето браузъри са настроени така, че да приемат „бисквитки“ като стандарт. Но вие можете да настроите вашия браузър така, че да приема само определени „бисквитки“ или да не приема никакви. Трябва да се отбележи, че не всички функционалности на нашия уебсайт могат да работят, ако „бисквитките“ са деактивирани на нашия уебсайт посредством настройките на вашия браузър. Посредством настройките на вашия браузър вие можете да изтриете вече записани „бисквитки“ във вашия браузър или да покажете периода на тяхното записване. Освен това е възможно да настроите браузъра си така, че да ви уведомява преди да записва „бисквитки“. Тъй като различните браузъри могат да имат различни функции, ние ви молим да използвате съответното меню за помощ на Вашия браузър, за да прегледате различните възможности за конфигуриране.
Ако искате да имате пълен преглед за достъпа да всички трети страни до вашия браузър, Ви препоръчваме да инсталирате специално разработен плъгин за тази цел.

4.1 Какво представляват „бисквитките“?

За да бъде нашият уебсайт възможно най-удобен за използване и за повишаване на уместността на рекламите за посетителите на нашия уебсайт, ние и нашите контрагенти използваме така наречените „бисквитки.“ Бисквитките са малки файлове с данни, които биват поставени на устройството на посетителя. Те ни позволяват да осигуряваме информация за определен период и да идентифицираме компютъра на посетителя. Това се извършва също отчасти чрез използването на т.нар. проследяващи пиксели, които не се поставят на твърдия диск на посетителя, но могат да способстват за идентифициране на компютъра по същия начин, както „бисквитките“. Терминът „бисквитка“ по-долу включва, както „бисквитки“ в технически смисъл, така и проследяващи пиксели и подобни технически методи.

Ако посещавате нашия уебсайт за първи път, информацията за защита на данните се извежда на вашата начална страница с текста за съгласие с използването на „бисквитки“. Ако продължите активно да използвате уебсайта и не възразите срещу използването на „бисквитките“, вие давате съгласието си за използване на бисквитки и това съгласие се съхранява във вашия браузър (под формата на бисквитка), за да не е нужно да ви показваме тази информация отново на всяка страница. Ако тази информация не се изведе във вашия браузър (напр. когато изтриете историята на браузъра), тя ще се появи, когато посетите нашия уебсайт отново.

4.2 Какви „бисквитки“ използваме?

На този уебсайт използваме две категории „бисквитки“: (1) Технически важните „бисквитки“, без които функциите на нашия уебсайт ще бъдат ограничени и (2) опционалните „бисквитки“ за анализ, сигурност, таргетиране или рекламиране, обикновено от доставчици трети страни:

Технически важни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ са от фундаментално значение, за да можете да разглеждате нашите уебсайтове и да използвате техните функции. Например, те записват кои продукти сте поставили в пазарската си кошница или докъде е достигнал процесът по осигуряване на вашата поръчка, позволяват ви лесно да търсите магазини, където можете да закупите нашите продукти (напр. чрез показване на карта на областта около вас) или записват дали сте съгласни с използването на „бисквитките“, както и вашия избор в настройките за „бисквитки“. Тези „бисквитки“ не събират информация за вас, предназначена за маркетингови цели и не запазват информация за това къде сте били в интернет. Тези „бисквитки“ обикновено са специфични за сесията и валидността им изтича в края на вашето посещение на уебсайта (сесия), освен ако съответната функция не изисква съхраняването им за по-дълъг период (напр. настройка за съхранение на бисквитка). Деактивирането на тази категория „бисквитки“ би ограничило изцяло или отчасти функциите на уебсайта.

Бисквитки за анализ, сигурност, таргетиране и рекламиране

„Бисквитките“ за анализ събират информация за начина, по който посетителите използват уебсайта като цяло, например кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешка от уебсайтовете. Тези „бисквитки“ не събират данни, които биха могли да идентифицират посетителите. Събраните данни с тези „бисквитки“ няма да се обединяват с друга информация за нашите посетители. Цялата информация, събрана с помощта на тези „бисквитки“, се използва изключително за по-доброто разбиране и подобряване на функционирането и обслужването на уебсайта. За анализа на нашия уебсайт използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. Информацията за това как използвате този уебсайт, създадена посредством Google Analytics, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява. Въпреки това, ако на този уебсайт е активирано анонимизиране на IP адреса, вашият IP адрес първо ще бъде съкратен от Google за държавите – членки на Европейския съюз или за другите държави – страни по Споразумението за Европейската икономическа зона. Google ще използва тази информация за анализ на това как използвате уебсайта с цел съставяне на доклади за дейностите в уебсайта, предоставяни на операторите на уебсайта, и за осигуряване на по-нататъшни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Google също така ще прехвърля тези данни на трети страни, когато това се изисква по закон или ако трети страни обработват тези данни от името на Google.

Бисквитки за сигурност
За да гарантираме сигурността на данните при прехвърляне на формуляри, в определени случаи използваме услугите reCAPTCHA от Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Това служи на първо място за разграничаване между записи от хора или неправомерно използване от машини и автоматично обработване – т.нар. ботове. Услугата включва изпращане на IP адрес и ако е необходимо, други данни, необходими на Google за услугата reCAPTCHA на Google. Вашите записи се прехвърлят към Google и след това се обработват там за тази цел. В този случай се прилага друга политика на поверителност на Google Inc. За повече информация относно разпоредбите за защита на данните на Google Inc., моля, посетете https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Бисквитки за таргетиране и рекламиране се използват за персонализирано рекламиране конкретно за вас, по по-целенасочен начин и според вашите интереси. Те се използват и за да ограничат колко често виждате една и съща реклама, за измерване на ефикасността на дадена рекламна кампания и за по-добро разбиране на поведението на потребителите, след като са видели една реклама. Тези „бисквитки“ обикновено се поставят на техните страници от рекламни мрежи със съгласието на оператора на уебсайта (т.е. в този случай нашия уебсайт). Те разпознават, че даден потребител е посетил определен уебсайт и предават тази информация на други лица, напр. рекламни компании, или съответно сами адаптират собствените си реклами. Те често са свързани с функция на уебсайт, осигурена от съответната компания. По тази причина използваме тези „бисквитки“ за създаване на връзка към социалните мрежи. Това им позволява да използват отново информацията за вашето посещение с цел персонализиране на рекламите на други уебсайтове конкретно за вас, и за да осигуряват на рекламните мрежи информация за вашето посещение на сайта, за да може по-късно рекламирането, което потенциално наистина ви интересува, да ви бъде представено въз основа на прецизна преценка на поведението ви в интернет. Дори и в тези случаи, ние не комбинираме данните, събрани чрез използването на тези „бисквитки“, с други данни за нашите посетители.

Деактивирането на тази категория „бисквитки“ не нарушава функциите на нашия уебсайт. Понастоящем използваме тази категория „бисквитки“ от представените по-долу доставчици. От тях можете да изискате повече информация за „бисквитките“ и техните описания, както и да възразите пряко срещу използването на „бисквитки“:

Ако бихте искали вместо това да получите допълнителна информация за тези „бисквитки“ от нас, моля, свържете се с нас по имейл на datenschutz@brita.net

4.3 Как да деактивирам „бисквитките“?

Можете изцяло да деактивирате „бисквитките“ за анализ, сигурност, таргетиране и реклама удобно в нашите настройки на „бисквитки“. Алтернативно, можете да деактивирате отделните „бисквитки“ като използвате връзките в таблицата по-горе (опциите за възразяване). На последно място, можете също така да забраните използването на „бисквитки“, като регулирате по съответния начин настройките за „бисквитки“ във вашия браузър. Все пак бихме искали да отбележим, че в този случай това би възпрепятствало функционирането на нашия уебсайт, ако бъдат блокирани и технически важните „бисквитки“.

Можете да прочетете допълнителна информация за „бисквитките“ и за отделните доставчици, напр. на уебсайта www.youronlinechoices.com. Там имате възможност да възразите срещу онлайн рекламиране въз основа на използването на конкретни или всички средства. За да отидете директно в мениджъра на предпочитанията, моля, натиснете тук.

5. Връзки

Използваме връзки към други места в интернет, където присъстваме на уебсайтове и услуги на трети страни, напр. в канали на социалните мрежи, като Facebook, Twitter или YouTube. Тези трети страни носят индивидуална отговорност за обработването на данни от такива други доставчици на услуги на техните уебсайтове; прилагат се техните съответни политики за поверителност.

6. Сигурност

Ние и нашите доставчици на услуги предприемаме технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на вашите лични данни, които управляваме, срещу случайно или умишлено манипулиране, загубване и унищожаване, или срещу достъп от неоторизирани лица. Нашите системи за обработване на данни и мерки за сигурност са в процес на постоянно подобрение в съответствие с последните технически разработки.

Когато вашите лични данни са прехвърлени към нас, се извършва кодиране чрез Secure Socket Layer (SSL). Личните данни, които обменяте с нас или с друго дружество от BRITA Group, се предават чрез криптирани връзки, съответстващи на текущото състояние на наличните технологии.

Разбира се, нашите служители и наетите от нас доставчици на услуги са обвързани с изрично задължение да запазват поверителността на данните.

7. Вашите права относно предоставянето на информацията, коригирането, блокирането или изтриването на лични данни

Като общо правило, всяко физическо лице, чиито лични данни обработваме, се ползва със следните права по отношение на нас (т.е. в зависимост от съответните условия):

  • Имате правото да поправите неточни данни и на попълване на непълни данни (чл. 16 от ОРЗД).
  • Имате правото да блокирате / ограничите обработването или да изискате вашите лични данни да бъдат изтрити, ако те повече не се изискват или съхраняват въз основа на правни задължения (чл. 17, чл. 18 от ОРЗД).
  • Имате правото на преносимост на вашите данни в структуриран, масово използван и пригоден за машинно четене формат, ако сте ни предоставили данните въз основа на съгласие или сключен с нас договор (чл. 20 от ОРЗД).
  • Имате правото на възражение по всяко време срещу обработването на вашите данни за директен маркетинг (вж. също раздел 1.1, чл. 21 параграфи 2 и 3 от ОРЗД).
  • Имате правото на възражение поради обработване въз основа на легитимен интерес; в този случай може да покажем нашите убедителни законови основания (чл. 21, параграф 1 от ОРЗД). По-горе сме посочили когато съществува това право (вижте Раздел 0).
  • Ако сте дали своето съгласие за обработване на данни, можете да го оттеглите по всяко време с приложимост в бъдещето, т.е. законосъобразността на обработването на данни остава незасегната до момента на оттегляне на съгласието. След оттегляне на вашето съгласие, може да не сте в състояние да използвате повече нашите услуги.
  • Моля, пишете на адреса, посочен в раздел 8, ако имате някакви притеснения. Запазваме си правото да потвърдим вашата самоличност, за да предотвратим разкриването на вашите лични данни на неоторизирани лица.

Освен това имате право да подадете оплакване до надзорен орган за защита на данните.

8. Длъжностно лице по защита на данните

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на посочения по-долу адрес:

Dr. Karsten Kinast

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

datenschutz@brita.net

9. Промени

Необходимо е периодично да преглеждате съдържанието на тази политика за поверителност. В тази връзка си запазваме правото да я променяме по всяко време. Също така ще публикуваме тук изменената версия на политиката за поверителност. Следователно, ако ни посетите отново, трябва да прочетете още веднъж политиката за поверителност.

Версия от април 2019 г.