Отпечатване

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Германия


Тел.: +49 (0) 6128 – 746-0
Факс: +49 (0) 6128 – 746-5033

Имейл: info@brita.net


Номер в търговски регистър HRB 33467
Местен съд на Висбаден
Идентификационен номер по ДДС: DE 814378411
Борд на директорите: Markus Hankammer (Главен изпълнителен директор), Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Отказ от отговорност

Информацията, предоставена на този уебсайт е била проверена внимателно и се актуализира редовно. Въпреки това, ние не можем да гарантираме или да потвърдим, че цялата информация по всяко време е пълна, точна и актуална. Това се отнася по-специално за всички връзки към други уебсайтове, посочени пряко или косвено. Всички части от информацията могат да бъдат изменени, премахнати или допълнени без предизвестие. Публикацията и нейното съдържание не могат да бъдат изменяни по никакъв начин или да се разпространяват или предават на трети лица, без предварителното съгласие на BRITA SE.

Правата върху изображенията без фото кредити обикновено се притежават от BRITA SE. Когато авторските права са различни от горепосоченото, за по-големите изображения това често ще се указва в съкратена форма в заглавието на изображението.


Ние получаваме други изображения от:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
За контакти

BRITA Дистрибутор на филтриращи системи за дома


За въпроси, относно продукти, филтриране на вода и резервни части:

Врита ООД

Имейл: vrita@vrita.net

ул. Княз Борис I № 2, етаж 1, офис 1

Обслужване на клиенти:

Тел.: +359 56 840 967

www.vrita.net


BRITA Дистрибутор на професионални системи за филтриране на вода


За въпроси относно продукти, филтриране на вода и резервни части:

Врита ООД

Имейл: vrita@vrita.net

ул. Княз Борис I № 2, етаж 1, офис 1, Бургас 8000

Обслужване на клиенти:

Тел.: +359 56 840 967

www.vrita.net