За отпечатване

 

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein

Германия

 

Тел.: +49 (0)6128 - 746-0
Факс: +49 (0)6128 - 746-5033

 

Имейл: contact(at)brita.net
Уебсайт: www.brita.net

 

Номер в търговски регистър HRB 21644
Местен съд на Висбаден
Идентификационен номер по ДДС: DE 814378411
Изпълнителни директори: Markus Hankammer, Stefan Jonitz

 

 

Отказ от отговорност:

Информацията, предоставена на този уебсайт е била проверена внимателно и се актуализира редовно. Въпреки това, ние не можем да гарантираме или осигурим, че цялата информация по всяко време е пълна, точна и актуална. Това се отнася по-специално за всички връзки към други уебсайтове, посочени пряко или косвено. Всички части от информацията могат да бъдат изменени, премахнати или допълнени без предизвестие. Публикацията и нейното съдържание не могат да бъдат изменяни по никакъв начин или да се разпространяват или предават на трети лица, без предварителното съгласие на BRITA GmbH.

 

Правата върху изображенията без фото кредити обикновено се притежават от BRITA GmbH. Когато авторските права са различни от горепосоченото, за по-големите изображения това често ще се указва в съкратена форма в заглавието на изображението.